eerstegraadsstrategie context doordacht bouwen zorg woonvoorziening zorgvoorziening plan begeleiding behandeling gedrag contextbouw

 

 

 

 

 

groepswonen gezamenlijk klimaat klimaattype dree mulders orthopedagoog psycholoog dianta wilmsen architect

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

 

info[at]contextbouw.nl

 

Dree Mulders, orthopedagoog / gz-psycholoog:

06-44836301

 

Dianta Wilmsen, architect:

010-4136856

 

 

 

~ DEZE WEBSITE IS NOG IN ONTWIKKELING ~

 

 

Welkom

 

 

Veelgestelde vragen

 

1.    Wat doet ContextBouw?

ContextBouw adviseert en ondersteunt zorgorganisaties bij bouw- en huisvestingsvraagstukken met betrekking tot hun woonzorgvoorzieningen. Het kan hierbij gaan om het opstellen van een bouw- of woonvisie tot aan daadwerkelijke bouw en realisatie van de woonzorgvoorziening.

2.    Voor wie werkt ContextBouw?

ContextBouw wordt ingeschakeld door bestuurders, managers en gedragsdeskundigen van zorgorganisaties met woonzorgvoorzieningen bestemd voor cliŽnten die langdurig binnen deze voorzieningen verblijven. ContextBouw ondersteunt deze opdrachtgevers bij vraagstukken en problemen op het gebied van nieuwbouw (van ontwerpfase tot aan realisatie of op onderdelen daarvan), (her)huisvesting, renovatie, inrichting van woon- en leefomgeving en passende begeleiding van cliŽnten.Daarnaast adviseert en ondersteunt ContextBouw ook ouders/verzorgers van cliŽnten bij vragen omtrent de huisvesting van hun naaste.

 

3.    Vanuit welke visie werkt ContextBouw?

ContextBouw werkt vanuit de visie dat een doordacht concept voor de woonomgeving van groepen cliŽnten positief effect heeft op hun gedrag en welzijn en dat de effectiviteit van de begeleiding en eventuele behandeling erdoor kan toenemen. De ContextBouw-methode is een effectieve manier om de EersteGraadsStrategie (EGS) voor een woonzorgvoorziening te bepalen en onderscheidt zich door een snelle, systematische en transparante realisatie en toepassing van de EGS.

 

4.    Wie is ContextBouw?

ContextBouw is een samenwerkingsverband tussen Dianta Wilmsen, architecte bij MAS architectuur en Dree Mulders, orthopedagoog/gz-psycholoog VENSTER zorgconsultatie. Zij hebben elkaar gevonden in hun visie dat wonen een kernonderdeel vormt van de behandeling en begeleiding van cliŽnten. Vanuit hun jarenlange ervaring binnen hun eigen expertisegebied hebben zij deze visie uitgewerkt tot een breed dienstenpakket voor zorgorganisaties. Dat hun vernieuwende aanpak veel meerwaarde biedt voor zowel cliŽnten als ook begeleiders, managers, bestuurders en ouders/verzorgers hebben zij al bij talloze opdrachtgevers mogen ervaren.

 

5.    Wat is een EersteGraadsStrategie?

Een eerstegraadsstrategieis het resultaat van een proces van scheppen en/of beÔnvloeden van eenwooncontext op een zodanige wijze dat deze voor alle personen die ermee te maken hebben tegelijkertijd zo optimaal mogelijk is.

Als die wooncontext passend is ťn blijft, dan is daarmee aan de ťťrste - en misschien wel de belangrijkste voorwaarde- voor een optimaal persoonlijk functioneren voldaan.

 

6.    Waar bestaat de dienstverlening van ContextBouw uit?

Doordat ContextBouw zorg en architectuur met elkaar verbindt, is ons dienstenaanbod zeer breed en beschikken we over een breed scala aan interventies, adviestrajecten en instrumenten die afhankelijk van de vraag en ambitie van de opdrachtgever kunnen worden ingezet. Bij onze dienstverlening maken we gebruik van de zogeheten ContextSCan, een praktische tool waarmee het hulpvraagtype en het contexttype van een cliŽnt kan worden vastgesteld en op basis waarvan een doorvertaling gemaakt kan worden van alle individuele contexttypen tot de Ďgezamenlijke en gedeelde basiscontextí van de groepswoning. Op basis van deze uitkomsten kan een doorvertaling gemaakt worden naar bijvoorbeeld een concrete woonvisie, een bouwplan of een handleiding voor de begeleiding.

 

7.    Kunnen wij de Context Scan zelfstandig toepassen? En hoe werkt dit dan?

U kunt de Context Scan zelfstandig toepassen nadat u zich de methodiek eigen hebt gemaakt en getraind bent in het stellen van de juiste vragen. ContextBouw verzorgt instructie en training en hecht eraan om pas na gebleken geschiktheid potentiŽle gebruikers te certificeren.

8.     Wat maakt de aanpak van ContextBouw bijzonder?

De aanpak van ContextBouw is om een aantal redenen bijzonder en uniek voor de zorgsector. Zo biedt ContextBouw een vernieuwende kijk op wonen als kernonderdeel van begeleiding en behandeling. Ook onderscheidt ContextBouw zich door de unieke verbintenis tussen zorg en architectuur en kan het hierdoor voor zorgorganisaties een schakel zijn tussen beide werelden. Bovendien biedt ContextBouw een integrale aanpak, waardoor wonen, zorg, behandeling en begeleiding niet als losse onderdelen worden gezien maar met elkaar verbonden worden en in elkaar grijpen. Hierdoor zijn de opbrengsten breed merkbaar.

 

9.    Wat zijn de opbrengsten van onze dienstverlening?

Door de geÔntegreerde aanpak van zorg, begeleiding, behandeling ťn wonen zijn de opbrengsten breed merkbaar binnen een zorgorganisatie.Voorbeelden van opbrengsten voor de opdrachtgever zijn: De uitkomsten van de ContextScan bieden een routeplanner voor alle te nemen beslissingen. Een betere sfeer en interactie binnen de groep, professionelere begeleiding, kostenreductie, kwaliteitsbevordering. Op onze website vindt u treffende voorbeelden van de manier waarop wij opdrachtgevers geholpen hebben bij het oplossen van hun problemen en vragen op het gebied van wonen en huisvesting in relatie tot behandeling en begeleiding.

 

10.                      Kunnen jullie klantvoorbeelden laten zien?

Ja, ContextBouw heeft al een variŽteit aan klantvragen van diverse opdrachtgevers opgepakt: van managers, gedragsdeskundigen, begeleiders en ouders. Vanuit een ieders perspectief kan de aanpak van ContextBouw meerwaarde bieden. Wij delen onze klantvoorbeelden en de hiermee opgedane kennis en voortschrijdende inzichten graag met onze nieuwe opdrachtgevers.

11.                      Met welke vragen kan ik terecht bij ContextBouw?

De klantvragen die ContextBouw oppakt zijn zeer divers. Veel opdrachtgevers komen bij ContextBouw terecht omdat ze in de bestaande setting van hun woonzorgvoorziening tegen grenzen aanlopen en vanuit het gevoel dat zaken rondom wonen en behandeling van hun cliŽnten beter kan dan binnen de huidige setting het geval is. ContextBouw adviseert en ondersteunt deze opdrachtgevers vanuit haar vernieuwende kijk op wonen als zijnde kernonderdeel van de behandeling en begeleiding bij hun vraagstukken op het gebied van bouw (van ontwerpfase tot aan realisatie of op onderdelen daarvan), (her)huisvesting, renovatie, inrichting en passende begeleiding van cliŽnten. Graag gaan we in gesprek met u over uw vraag of probleem.

 

12.                      Is ContextBouw een bouwbedrijf voor de zorg?

ContextBouw is geen bouwbedrijf. De expertise van ContextBouw stelt bouwbedrijven in de gelegenheid om efficiŽnt en effectief bouwproducten te realiseren voor zorgorganisaties die nauw aansluiten bij de behoefte van de cliŽnten van deze organisaties.

 

 

 

 

 

Herkent u dit?

 

 

 

 

Wie wij zijn

 

 

 

 

Context maakt het verschil

 

 

 

 

Hoe wij te werk gaan

 

 

 

 

Iets voor u?

 

 

 

 

Wat vinden onze klanten

 

 

 

 

Uw voordeel

 

 

 

 

Veelgestelde vragen

 

 

 

 

Algemeen

 

 

 

 

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qqq